Priemyselný/á park oblasť zóna NA PRENÁJOM

na Slovensku (EÚ)

Priemyselný/á park oblasť zóna NA PRENÁJOM

na Slovensku (EU)

Vizualizácia

For a comfortable view of the 3D model of PPG Park, please use a tablet or desktop.

On mobile and tablet flip to horizotal orientation

For a comfortable view of the 3D model of PPG Park, please use a tablet or desktop.

On mobile and tablet flip to horizotal orientation

Hlavné údaje

Opis

Areál PPGemer, ktorý sa nachádza v Rimavskej Sobote, je existujúci priemyselný areál s kompletným pripojením na príslušné inžinierske siete, vhodný pre najrôznejšie typy priemyselnej výroby. Je pripravený tak, aby sa prispôsobil potrebám nájomcu, a navrhnutý tak, aby mohol byť vybavený väčšinou štandardných technologických komponentov potrebných pre komplexnú výrobnú prevádzku.

  Budovy

Výrobná hala so žeriavmi17.700 m2
Svetlá výška / pod žeriavmi9,5m/7,2m
Podlahová nosnosť10t / m2
Administratívna a sociálna budova2.400 m2
Rozšírenie 1, nový sklad8.600 m2

     Plochy

Plocha pozemkov výrobnej zóny57.400 m2
Plocha pozemkov infraštruktúry61.100 m2
Celková plocha pozemkov (vlastníctvo PPG): 118.500 m2
Pozemky pre expanziu:184.300 m2
Celková plocha pozemkov vrátane expanzných:302.800 m2

    Podpora

Štátna pomocmaximálna uplatniteľná pomoc
Podpora mestapreukázaná činnosťou
Regionálna podporav súlade s kohéznou politikou EU
Fondy EÚniekoľko uplatniteľných grantov
Enviro/zelená podporapodlieha schváleniu

    Výhody

Pružné úpravy a riešenia na kľúčkoncepcia na mieru
Platné stavebné povoleniemožnosť začať s úpravami ihneď
Súčasť väčšej priemyselnej zónyúzemný plán umožňuje výrobu
Priestor na rozšíreniek dispozícii, flexibilné možnosti
Žiadna ekologická záťažpotvrdené prieskumom v areáli

     Infraštruktúra

Elektrina1,6-5-10 MWt,
22kV
Voda31l/sec, DN 225
Zemný plyn100kPa, DN 200
Splašková kanalizácia / ČOVplantáno, v prevádzkel
Dopravné napojenie2 cesty, koľajová vlečka

Prenájom

Dostupnosť

 • Výrobná hala – 9 mesiacov po záväznej zmluve
 • Administratívna a sociálna budova – 18 mesiacov po záväznej zmluve
 • Rozšírenie 1 – 18 mesiacov po záväznej zmluve
 • Rozšírenie 2 – 4 – podľa požiadaviek a potrieb nájomcu
 • Prehliadka na mieste – vítaná

Základné podmienky

 • Štandardný dlhodobý prenájom, minimum 5 000 m2
 • čisté Nájomné (bez daní, poistenia a údržby) + poplatky za služby
 • Možnosť dostupnosti priestorov pred odovzdaním, podľa dohody
 • Vybavenie nad štandard – je možné, podľa dohody
 • Ďalšie podrobnosti – k dispozícii, kontaktujte nás

Kľúčové informácie

 • Jeden vlastník a prenajímateľ – LV k dispozícii
 • Právny rámec – právny poriadok SR
 • Finančné podmienky a rámec – štandardné bankové dohody
 • Stimuly – k dispozícii, na základe rokovaní so štátom
 • Tím PPG – pripravený podporovať vás v PPG

Zaujala vás
ponuka a chcete sa dozvedieť viac?

Location

Areál PPG

juh Stredného Slovenska

Košice (125km), Budapešť (159km),
Viedeň (349km), Bratislava (275km),
Krakov (255km)

Zvolen (1h:20m), Košice (1h:30m), Budapest (2h:10m), Žilina (2h:45m), Bratislava (2h:50m)

Prístupové body:
① Kriváň (52km), ② Miskolc (83km), ③ Hatvan (106km), ④ Lučenec (25km - in 2023), ⑤ Košice (130km)

Areál PPG

juh Stredného Slovenska

Košice (125km), Budapešť (159km),
Viedeň (349km), Bratislava (275km),
Krakov (255km)

Zvolen (1h:20m), Košice (1h:30m), Budapešť (2h:10m), Žilina (2h:45m), Bratislava (2h:50m)

Prístupové body: Kriváň (52km), Miskolc (83km), Hatvan (106km), Lučenec (25km - in 2023), Košice (130km)

Areál PPG

juh Stredného Slovenska

Rimavska Sobota (RS)

Okres a mesto

Rimavska Sobota (RS)

Okres a mesto

PPG site

south of Central Slovakia

Košice (125km), Budapest (159km),
Vienna (349km), Bratislava (275km),
Krakow (255km)

Zvolen (1h:20m), Košice (1h:30m), Budapest (2h:10m), Žilina (2h:45m), Bratislava (2h:50m)

Access points:
① Kriváň (52km), ② Miskolc (83km), ③ Hatvan (106km), ④ Lučenec (25km - in 2023), ⑤ Kosice (130km)

PPG site

south of Central Slovakia

Košice (125km), Budapest (159km),
Vienna (349km), Bratislava (275km),
Krakow (255km)

Zvolen (1h:20m), Košice (1h:30m), Budapest (2h:10m), Žilina (2h:45m), Bratislava (2h:50m)

Access points: Kriváň (52km), Miskolc (83km), Hatvan (106km), Lučenec (25km - in 2023), Kosice (130km)

PPG site

south of Central Slovakia

Rimavska Sobota (RS)

District & Town

Rimavska Sobota (RS)

District & Town

Kontaktujte nás

Telefón:
+421 914 321 781
E-mail:
contact@industrialparkcee.com

Adresa lokality:
PPG Industrial Park, Košická cesta 1566, 97901 Rimavská Sobota, Slovakia, EU

Poštová adresa:
PPGemer, a.s., Mlynské Nivy 36,
821 09 Bratislava, Slovakia, EU

© 2021 Copyright: PPGemer, a.s. | Zásady ochrany osobných údajov